تبلیغات
ورامین - فرهنگ و اندیشه - اقتصاد مقاومتی,اقدام و عمل

اقتصاد مقاومتی,اقدام و عمل

تاریخ:یکشنبه 14 شهریور 1395-06:39 ب.ظ

معرفی الگویی جامع برای پیاده سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی


درسالی که توسط مقام معظم رهبری باعنوان اقتصاد مقاومتی , اقدام وعمل نامگذاری شده است آثار بسیاری با این رویکرد توسط پژوهشگران در عرصه های مختلف به جامعه مخاطبان ارائه گردید . آثاری که هرکدام بیان از نوعی گفتمان سازی و تعهد دانشمندان و فرهیختگان کشور به این امر مهم دارد , و بر اجرای این رویکرد با بهره برداری از الگوهای مختلف تاکید دارد . از بین این آثار , مجموعه ای همچون کتاب نقشه راه بزرگ که توسط نویسنده ای متعهد و توانا به جامعه مخاطبان ارائه شد از جمله آثاری بود که با الگوهای کاربردی ترسیم شده توسط مولف اثر توانست توجه مخاطبین بسیاری رادر سطح دستگاه های اجرایی و مراکز معتبر پژوهشی و صنعتی به خود جلب نماید. مخاطبینی که ضمن مطالعه این اثر بر کاربردی بودن آن صحه گذاشته و از مولف این کتاب ارزشمند به عناوین مختلف تشکر و قدردانی نمودند .

حال با گذشت قریب به شش ماه از سال , درسالی که بیان از عزم جدی مسئولین دراجرای کامل سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکرد بهره برداری از الگوهای کاربردی دارد . مولف آثاری ارزشمند با جاذبه های بین المللی حرکتی نو را آغاز نموده است , حرکتی که بیان از عزم واراده جدی ایشان در ارائه مجموعه ای ارزشمند به عنوان یک ظرفیت بزرگ در سال اقتصاد مقاومتی , اقدام و عمل دارد .

خالق کتاب ارزشمند نقشه راه بزرگ که در ابتدای این مجموعه اشاره کرده است « تفکر , دانائی می آفریند و دانائی , توانائی می سازد و توانائی قدرت عمل انسان را بالا می برد. رویکردی که به واسطه آن در میدان عمل استعدادها شکوفا می شوند . » به زمانی رسیده است که می خواهد با ارائه مجموعه ای ارزشمند مخاطبین خود را به میدان عمل واردکند. میدانی که در آن به اعتقاد ایشان استعدادها شکوفا می شوند. ایشان اعتقاد دارد که با ارائه مجموعه نقشه راه بزرگ , مخاطبین خود را به تفکر پیرامون سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و آشنایی با الزامات و راهکارهای برنامه ریزی و ترسیم الگوی اجرا آشنا نموده است , و این تفکر می تواند با مشاهده محورهای ترسیم شده در کتاب نقشه راه بزرگ توانایی مخاطبین را در برنامه ریزی و اجرای سیاست ها بالا برده و ایشان را آماده ورود به میدان عمل کند.

حال فرصت آن فرا رسیده است که مخاطبین نقشه راه بزرگ با توجه به آموزه های خود از این کتاب ارزشمند خود را مهیای بهره برداری از الگوهای کاربردی با توجه به ظرفیت های موجود درکشور نمایند. ظرفیت هایی که با آگاهی از آنها , ایشان را مهیای ورود به میدان عمل می کند. به اعتقاد مولف کتاب نقشه راه بزرگ , آشنایی با ظرفیت های موجود دراقتصاد , مزایا و جغرافیای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نه تنها می تواند بر آمادگی افراد جهت ورود به میدان عمل اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاثیرگذار باشد , بلکه با استفاده از الگوهای کاملا کاربردی ترسیم شده در کتابی ارزشمند که با رویکرد تکمیلی محورهای ترسیم شده درنقشه راه بزرگ به جامعه مخاطبین ارائه می شود می تواند آثاری مناسب را در پویایی اقتصاد کشور از خود به منصه ظهور گذارد. 

خالق مجموعه ارزشمند نقشه راه بزرگ با عزم جدی و پس از سال ها تحقیقات کاربردی بر محورهای ترسیم شده در مزایا و ظرفیت های جغرافیای اقتصاد کشور , و در ادامه راه ترسیم الگو در نقشه راه بزرگ به تالیف کتابی ارزشمند می پردازد . کتابی با ظرفیت های فراوان برنامه ریزی و توسعه توانمندی های اقتصادی کشور در مجلدی جامع با قریب به یکهزار صفحه و 20بخش و 305 سرفصل اصلی که به گونه ای تخصصی به ویژگی های بهره برداری از الگوهای کاربردی در این زمینه می پردازد. کتابی که از نظر نوع , حجم , محتوی و بهره برداری از الگوهای کاربردی تخصصی با سایر آثار ارائه شده در حوزه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تاکنون کاملا متفاوت می باشد و از ظرفیت های خاص خود در برنامه ریزی و توسعه توانمندی های اقتصادی کشور برخوردار است. مجموعه ای که محصول تحقیقات , تجربیات و مطالعات کاربردی نویسنده ای توانا با سوابق ارزشمند مشاوره , هدایت واجرای پروژه های مدیریت بهبود در مجموعه های صنعتی و برخی دستگاه های اجرایی کشور با قریب به بیست وهشت سال سابقه فعالیت دراین زمینه می باشد

ایشان که از جمله نویسندگان آثار با جاذبه های جهانی همچون برنامه ریزی استراتژیک ومدیریت عملکرد ORISE , نقشه راه بزرگ و ارزیابی وپرورش رهبران آینده درسازمان می باشد , در اقدامی ارزشمند درتدارک آماده سازی جدیدترین اثر خود در حوزه اقتصاد مقاومتی با عنوان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ( ظرفیت ها , الگو و برنامه توسعه توانمندی های اقتصادی کشور ) می باشد . اثری جامع که در بیست بخش کاملا کاربردی و قریب به سیصد و پنج  سرفصل اصلی در مجلدی قریب به یکهزار صفحه به الگوهای کاربردی می پردازد . الگوهایی که به واسطه بهره برداری از چک لیست های تخصصی از قابلیت بهره برداری در آموزش های کارگاهی تخصصی نیز برخوردار می باشد .

جناب آقای محسن لاسمی خالق آثار ارزشمند با جاذبه های بین المللی در حوزه مدیریت واقتصاد در بیانات خود اظهار می دارد که با وجود ظرفیت های فراوان داخلی کشور اعتقاد دارم که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در 24 بند به الزامات اجرا پرداخته است از جمله اسناد بالادستی اقتصاد است  که در صورت بهره برداری از الگوهای کاربردی ارزشمند وعلمی می تواند اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را در یک بازه زمانی برنامه ریزی شده متحول کند.  رویکردی که بیانگر ضرورت توجه و تمرکز مسئولین به الگوهای مورد بهره برداری و آثار آن در برنامه ریزی , هدایت واجرای برنامه های توسعه اقتصادی در کشور می باشد.

ایشان در قسمتی از بیانات خود در معرفی اثر جدید اشاره می کند که من در این کتاب قصد دارم با اشاره به ظرفیت های فراوان موجود در جمهوری اسلامی ایران و جغرافیای اقتصاد آن به الگوهایی بپردازم که مصداق بارز اجرای اقتصاد مقاومتی , اقدام وعمل می باشد.

کتاب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ( ظرفیت ها , الگو وبرنامه توسعه توانمندی های اقتصادی کشور ) از جمله آثاری است که ضمن پرداختن به جغرافیای اقتصاد ایران به بهره برداری از ظرفیت های مختلف اقتصادی می پردازد. ظرفیت های موجود در بخش های سرمایه انسانی , صنعت و معدن , کشاورزی , گردشگری ومزیت های اقتصادی سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران که به ویژگی های بهره برداری از الگوهای کاربردی در مسیر توسعه کارآفرینی و بهره برداری از الگوی اقتصادی دانش بنیان می پردازد. رویکردی که در الزامات 24 گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بدان تاکید گردیده است .

ضمن آرزوی موفقیت برای این نویسنده متعهد و بزرگ ایرانی که با درک شرایط موجود قصد دارد خدمتی ارزشمند را به کشور ارائه نماید امید داریم که اثر جدید ایشان نیز همچون سایر آثار او که از جاذبه های جهانی در سطح مراکز معتبر پژوهشی و صنعتی در خارج از کشور برخوردار است , بتواند در مسیر طراحی الگو و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در کشور موجبات تحول در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را فراهم آورد . تحولی که مقام معظم رهبری مدظله العالی در شعار سال « اقتصاد مقاومتی , اقدام و عمل » برآن تاکید بسیار داشته و مسئولین اجرایی کشور نیز در ستادهای فرماندهی اقتصاد مقاومتی نیز در مسیر تحقق آن کوشا می باشند . 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
Admin Logo
themebox Logo